ابهام در نحوه حضور ایران در اکسپوهای پیش رو


ارسال شده توسط:

هرچند تاریخچه حضور ایران در اکسپوهای جهانی به عنوان یکی از تاثیرگذارترین رویدادهای بین المللی در دو قرن گذشته، نسبت به […]

تاثیر تغییر اقلیم بر اکوتوریسم و تنوع زیستی ایران در هاله ای از ابهام


ارسال شده توسط:

«بررسی راه کارهای سازگاری با اثرات تغییر اقلیم در بخش های مختلف کشور» عنوان اولین نشست سال ۹۵ از مجموعه نشست […]

ابهام در هویت برند گردشگری ایران


ارسال شده توسط:

در میان دیدگاه های موجود در بررسی برند مقصد، از دیدگاه هانکینسن؛ چنانچه هسته مرکزی برند وجود داشته و صحیح طرح […]