شرکت هواپیمایی اتحاد، برنده جایزه بهترین شرکت هواپیمایی سال


ارسال شده توسط:

جایزه موفقیت صنعت هواپیمایی ATW جایزه ای است که برای اولین بار در سال ۱۹۷۴ به منظور معرفی بهترین خدمات طیف […]