تمایل گسترده گردشگران اتریشی برای سفر به ایران


ارسال شده توسط:

به گزارش ایسنا، کانون جهانگردی و اتومبیلرانی به همراه نمایندگان صنعت گردشگری کشور با حضور در دوازدهمین دوره نمایشگاه بین المللی […]