تشکیل اتاق ایران و اتریش برای افزایش سرمایه گذاری گردشگری


ارسال شده توسط:

نشست کارگروه همکاری اقتصادی با کشور اتریش، با حضور مدیرکل توسعه تجارت اروپا و آمریکا در سازمان تجارت و توسعه ایران، […]

پروازهای هواپیمایی اتریش به ایران افزایش می یابد


ارسال شده توسط:

به گزارش هواپیمایی اتریش، افزود: قرار است از چهارم سپتامبر امسال، یک پرواز در هفته به سمت اصفهان انجام شود و […]