به کلاه مردانه ات قسم


ارسال شده توسط:

جعفر شهری در کتاب «طهران قدیم» آورده است: کسانی که استطاعت خریدن کلاه را نداشتند سرشان را با دستمال، شال یا […]