راه دشوار دولت برای اثبات «محیط زیستی» بودن


ارسال شده توسط:

سال گذشته رئیس جمهور در سومین سفر خود به نیویورک، در کنار پاپ و به عنوان تنها سیاستمدار روحانی حاضر در […]