دولت باید درباره نوسازی ناوگان اتوبوسی احساس مسئولیت کند


ارسال شده توسط:

محمد حقانی در گفتگو با تین نیوز گفت: مردم ایران دارای شعور اجتماعی بالا و تمدن غنی ایرانی-اسلامی هستند، بنابراین ملتی […]