سنگ های کوشک احمدشاهی شناسنامه دار می شوند


ارسال شده توسط:

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران؛ طرح شناسنامه دار کردن سنگ های موجود در کوشک احمدشاهی با همکاری کارشناسان […]