برگزاری جشنواره شهر شاد شکلاتی برای اولین بار


ارسال شده توسط:

جشنواره شهر شاد شکلاتی پاییز امسال در مشهد نرگس شالچیان معاون گردشگری و زیارت سازمان فرهنگی ـ اجتماعی شهرداری مشهد در […]