کد اخلاق جهانگردی از منظر حقوقی


ارسال شده توسط:

با توجه به اینکه ایران یکی از اعضای سازمان جهانی گردشگری است، رعایت این قانون برای ایران نیز ضروری است. کدهای […]

توسعه گردشگری بر مدار اخلاق


ارسال شده توسط:

آرش نورآقایی، رییس هیات مدیره کانون انجمن های صنفی راهنمایان گردشگری سراسر کشور در گفتگو با “دنیای سفر” بر لزوم برگزاری […]

اخلاق در گردشگری؛ ضرورت توسعه پایدار


ارسال شده توسط:

گردشگری واقعیت اجتناب ناپذیر و یکی از چشم اندازهای آینده ساز بشر است. قطعا همانند هر پدیده ای از ابعاد مثبت […]