آخرین وضعیت کفایت سرمایه و ادغام ایرلاین ها


ارسال شده توسط:

مقصود اسعدی سامانی در خصوص موضوع کفایت سرمایه ایرلاین ها که باید تا مردادماه به مقدار اعلام شده برسد، گفت: شرکت […]