۱۹ اردیبهشت، سالروز ثبت جهانی تخت جمشید


ارسال شده توسط:

تخت جمشید یا پارسه (یا پرسپولیس، پرسه پلیس، هزارستون، صدستون و یا چهل منار) نام یکی از شهرهای باستانی ایران است […]