تنها ۲۵۰ هزار نفر از ۵ میلیون گردشگر ارزآور هستند


ارسال شده توسط:

نخستین همایش بین المللی سرمایه گذاری در صنعت گردشگری با رویکرد اقتصاد مقاومتی در تاریخ یازدهم و دوازدهم مهرماه در سالن […]