چرا ایران باید از همه کشورها ارزان‌ تر باشد؟


ارسال شده توسط:

دبیر انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران با انتقاد به اعتراض‌ هایی که نسبت به گرانی نرخ خدمات به ویژه هتل‌ […]