مخالفت غیرمنتظره مجلس با لایحه «ارزیابی زیست محیطی ایران»


ارسال شده توسط:

نمایندگان مجلس، با وجود توصیه رئیس مجلس برای رای دادن به کلیات لایحه «ارزیابی زیست محیطی ایران» کلیات این لایحه را […]

پرداخت هزینه پروژه های فاقد ارزیابی محیط زیست به عهده کارفرمایان است


ارسال شده توسط:

سعید متصدی معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در نشست خبری این معاونت که روز سه شنبه ۱۱ اسفند […]

ارزیابی توسعه پایدار در بناهای تاریخی


ارسال شده توسط:

تغییر کاربری بناهای تاریخی در کشورهای در حال توسعه ای همچون ایران و هند که بناهای تاریخی و فرهنگی بسیاری دارند […]