تبدیل شهر گردشگری ترکیه به شهر ارواح


ارسال شده توسط:

«اکسپرس تریبیون» در گزارشی با بیان این موضوع نوشته است: «حدود یک هفته پیش، بمب گذاری های مرگباری در این شهر […]