توسعه همکاری ترانزیتی راه آهن ازبکستان و ایران


ارسال شده توسط:

به گزارش تین نیوز، حسین عاشوری درباره این دیدار گفت: مباحث مختلفی در زمینه توسعه همکاری ها برای تبادل کالا میان […]