۳۰۰ دشت از۶۰۹ دشت ایران با خطر فرونشست روبرو است


ارسال شده توسط:

«بزرگترین خطری که پایداری فلات ایران را تهدی می کند»، عنوان نشستی بود که به همت دفتر مشارکت های مردمی سازمان […]