تغییر معیارهای درجه بندی و استانداردسازی هتل ها


ارسال شده توسط:

مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری سازمان میراث فرهنگی از تغییر رویکرد درجه بندی و استانداردسازی هتل ها و مراکز اقامتی […]

استانداردسازی خدمات گردشگری، ضامن توسعه پایدار


ارسال شده توسط:

به گزارش روابط عمومی، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یزد؛ مصطفی فاطمی با بیان اینکه یکی از این […]