غرفه‌های رایگان برای استان‌ های محروم


ارسال شده توسط:

معاون صنایع دستی کشور از ارائه غرفه‌ های رایگان به استان‌های محروم در نمایشگاه ملی صنایع دستی خبر داد و گفت: […]