کرمان یک استان استثنایی در حوزه میراث فرهنگی است


ارسال شده توسط:

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان؛ محمدحسن طالبیان با اشاره به اینکه در ایران بیش از ۱۰ […]