چین گردشگران فضایی اش را به استراتوسفر می برد!


ارسال شده توسط:

به گزارش چاینادیلی، شرکت فناوری های فضایی چین اعلام کرده که به زودی آزمایش تجهیزات فضایی خود را در ماه های […]