مکان استراحت خدمه پرواز در هواپیمای بوئینگ


ارسال شده توسط:

در جدیدترین تصاویری که از هواپیمای بوئینگ ۷۷۷ و ۷۸۷ منتشر شده، مکان های استراحت مخفی و تخت خواب هایی را […]