شناسایی فضاهای استقراری بیش از ۴ هزار سال پیش در قم


ارسال شده توسط:

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، سیامک سرلک سرپرست هیات باستان شناسی منطقه قلی درویش گفت: کاوش های […]