اخراج خلبان ایرانی یک شرکت هواپیمایی ترکیه توسط اسرائیل


ارسال شده توسط:

رسانه های اسرائیل گزارش داده اند که سازمان امنیت داخلی این رژیم با اقامت حتی یک شب برای یک خلبان هواپیمای […]