مناطق آزاد ایران فقط اسم شان آزاد است و دیگر هیچ


ارسال شده توسط:

منطقه آزاد کیش و دبی با هم ایجاد شد در حالی که کیش آنچنان آزاد و قطب تجاری نشده اما دبی […]