اسپهبد خورشید فقط یک غار نیست


ارسال شده توسط:

به گزارش خبرگزاری ایرنا، غار اسپهبد خورشید یا کرکیل دژ، در ناحیه دوآب شهرستان سوادکوه قرار دارد. به عبارتی دیگر این […]