ایران اسکار جهانی صنایع دستی می دهد


ارسال شده توسط:

معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی با اعلام اینکه اسکار صنایع دستی برای نخستین بار توسط ایران برگزار می شود و […]