جستجو در گوگل یک توریست را به اسکواش اصفهان رساند


ارسال شده توسط:

توریست زن آمریکایی که به صورت حرفه‌ای در ورزش اسکواش فعال است در خصوص نحوه آشنایی‌ اش با اسکواش اصفهان گفت: […]