تصویب طرح احداث اولین هتل اسکیمویی در کشور


ارسال شده توسط:

به گزارش خبرگزاری ایرنا، معاون سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری قزوین از تصویب کلیات پروژه احداث مجتمع اقامتی، گردشری […]