نشان “حلال” برای هتلهای ایرانی؛ اقدامی خطرناک و اشتباهی استراتژیک


ارسال شده توسط:

مدیرعامل سابق گروه هتل های هما، ورود هتلداری ایران به موضوع “گردشگری حلال” را امری خطرناک و اشتباهی استراتژیک می داند […]