گردشگری زمینه تبادل اشتراکات فرهنگی ایران و یونان را فراهم می کند


ارسال شده توسط:

به گزارش میراث آریا؛ قائم مقام وزیر دارایی، توسعه و گردشگری یونان در دیدار با مسعود سلطانی فر معاون رئیس جمهور […]