یادگار ۵ هزار ساله اشکانیان در خطر غرق شدن


ارسال شده توسط:

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، مسئول بخش نجات بخشی پژوهشکده باستان شناسی، با اشاره به مطالعات […]