هفت اثر تاریخی اشکذر در نوبت ثبت ملی


ارسال شده توسط:

به گزارش ایرنا؛ محمدجعفر میرجلیلی روز یکشنبه افزود: پرونده هفت اثر تاریخی غیرمنقول در شهرستان اشکذر برای ثبت در فهرست آثار […]