مقام ارشد سعودی: با ایران بابت مراسم حج به توافق اصولی رسیدیم


ارسال شده توسط:

به نوشته خبرگزاری رسمی کویت «کونا» ایران و عربستان سعمودی برای مراسم حج و حضور زائران ایرانی در مراسم امسال به […]