اشراف اطلاعاتی، شرط صدور ویزای فوری به اتباع کشورهای جهان


ارسال شده توسط:

منصور حقیقت پور با اشاره به صدور ویزای فردوگاهی در ایران برای همه کشورهای جهان به جز ۹ کشور اظهار داشت: […]