بازدید مهمانان همایش بین المللی انجمن های مغز و اعصاب از کاخ نیاوران


ارسال شده توسط:

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران ۲۰۰ نفر از دانشمندان، پژوهشگران و اساتید برجسته دانشگاهی سراسر جهان دیروز ۳۱ […]