افتتاح شبکه رادیویی گردشگری


ارسال شده توسط:

افتتاح شبکه رادیویی گردشگری محمد محب خدایی معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و رئیس ستاد مرکزی هماهنگی […]