درجه ۵۰ درصد از هتل های کشور افتخاری و دروغ است


ارسال شده توسط:

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی با اشاره به تغییرات ایجاد شده در شیوه نامه استانداردسازی هتل و دیگر تاسیسات گردشگری، اظهار […]

شکارچی دیروز حالا محیط بان افتخاری است


ارسال شده توسط:

باید خیلی سال از زمانی که مرد در دشت و صحرا تیروکمان دست می گیرد و بعدها که دشت و کوه […]