تالاب زریوار؛ راوی افسانه های افسونگر


ارسال شده توسط:

این تالاب بزرگ ترین و زیباترین دریاچهٔ آب شیرین باختر ایران و یکی از منحصر به فردترین دریاچه های آب شیرین […]