الی گشت جایزه بهترین تورگردان خارجی مالزی را کسب کرد


ارسال شده توسط:

وزارت گردشگری و فرهنگ مالزی در ۱۷ فوریه ۲۰۱۶ مراسم باشکوهی را تحت عنوان جوایز گردشگری مالزی (MTA) 2015/2014 برگزار نمود. […]