ال نینو زندگی ۶۰ میلیون نفر را تهدید می کند


ارسال شده توسط:

سازمان بهداشت جهانی با هشدار در مورد افزایش زیان های جهانی ناشی پدیده ال نینو پیش بینی کرد که ادامه این […]