آغاز مذاکرات “امبرائر” برای فروش ۵۰ هواپیما به ایران


ارسال شده توسط:

مذاکرات برای این هواپیماهای جت و همچنین تاکسی ها، اتوبوس ها و کامیون های ساخت صنعت خودروی برزیل در ماه اکتبر […]