دست اندازهای سرمایه گذاری گردشگری در ایران


ارسال شده توسط:

ایجاد تصویر نادرست از ایران در رسانه های جهانی، بوروکراسی دست و پاگیر و فساد اداری موجود در برخی دستگاه ها […]

دست اندازهای دولت مانع بازار رقابتی در بخش گردشگری


ارسال شده توسط:

به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران؛ احمد اصغری قاجاری گفت: با توجه به اینکه بازیگران عمده بخش خصوصی صنعت گردشگری در […]

دست اندازهای آزادسازی نرخ هتل ها


ارسال شده توسط:

یکی از اقتصاددانان بنام کشور و از طرفداران اقتصاد آزاد، سیاست تعیین نرخ و قیمت گذاری دستوری را مهم ترین آفت […]

نمایشگاه نگارگری “چشم اندازهای فرهنگی و ابنیه تاریخی” در کاخ سعدآباد


ارسال شده توسط:

به مناسبت بزرگداشت روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی، نمایشگاهی از آثار نگارگری سید شاهین عرب و شفیعه جهرانی با […]

شوش و دست و اندازهای جهانی شدن


ارسال شده توسط:

مدیر پایگاه پژوهشی شوش، با اشاره به این که شوش اولین منطقه ایران است که تیشه باستان شناسان در آن به […]