حضور صنایع دستی ایران در بازارهای جهانی بعد از برجام


ارسال شده توسط:

به گزارش خبرگزاری ایرنا، امید شیوا افزود: «با وجود تولید صنایع دستی مرغوب و باکیفیت، نبود گفتمان و دیپلماسی بین المللی […]

بهبود حکمرانی و طراحی «بازارهای حامی فقرا» راه حل فقرزدایی در ایران


ارسال شده توسط:

نوشتن پیشگفتار یا مقدمه‌ای بر کتاب مرجع «توانمندسازی و کاهش فقر» که تجارب جهانی را جمع ‌آوری کرده ‌است و در […]