بازارپردیس 2

بازارپردیس ۲


ارسال شده توسط:

بازار بین المللی پردیس دو در نوار ساحلی ضلع شرقــــی جزیره کیش قرار دارد. این بازار که نوع معماری و مصالح […]