«تئاتر شهر» در میان برترین های معماری ایرانی


ارسال شده توسط:

به گزارش خبرگزاری ایسنا، در نشست پنجم این پروژه، شهرک «شوشتر نو» از کامران دیبا از سوی دکتر گیتی اعتماد به […]