راه اندازی کمپین ایرانی «تحریم سفر به کشورهای حامی داعش»


ارسال شده توسط:

حمایت های اخیر برخی کشورها از داعش و انتشار برخی از اخبار در مورد برخورد بد با اتباع ایرانی در کشورهایی […]