تقدیر موسسه هلندی حامی فک از صیادان در میانکاله


ارسال شده توسط:

به گزارش خبرگزاری مهر، لنی هارت بانوی هلندی موسس و مدیر مرکز درمانی و حمایتی فک در هلند و ایران برای […]