گسترش صنعت گردشگری ایران و ترکیه / برگزاری تورهای تلفیقی


ارسال شده توسط:

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، در این دیدار طرفین بر اجرایی […]

توسعه گردشگری ایران و یونان با برگزاری تورهای تلفیقی


ارسال شده توسط:

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری؛ مرتضی رحمانی موحد در دیدار با […]